Základy RD a základová deska, jsou nezbytnou součástí každého rodinného domu a dalších objektů. Od úrovně jejich provedení, se pak odvíjí odolnost a bezpečnost celé výsledné stavby. Proto je důležité při jejich realizaci dodržovat stanovené postupy a použít pouze kvalitní materiál. Ideální je tuto práci svěřit do rukou stavební společnosti.

zaklad

Postup stavby základů a desky je následující – před zahájením jakýchkoliv zemních prací, je nejdříve nutné provést vyměření tzv. nulového bodu, což je výška, v níž se má nacházet budoucí podlaha. Ve vzdálenosti minimálně 15 cm pod úrovní nuly, je důkladně srovnán terén. Až poté, přichází na řadu výkopové práce, které obnáší vyhloubení výkopu v místě budoucího nosného zdiva. Následuje betonáž základů. Vyhloubená základová spára, se tedy vysype štěrkem a zalije betonem, na nějž jsou po utuhnutí umístěny konstrukční tvárnice. Ty rovněž zalijeme betonem, a nakonec beton zhutníme a srovnáme do stejné roviny. Dalším krokem je samotná základová deska, která vznikne tím, že prostor mezi obvodem stavby zalijeme betonem, který pečlivě vyhladíme, a nebyl-li použit drátkobeton, aplikujeme ocelovou výztuž. Nyní jsou základy RD dokončeny.

shock drop air force 1 full uv reactive | jordan Release Dates